Napęd flash Compact PowerBook

Ten PowerBook 150 został zakupiony jako łatwy czytnik multimediów. Po uruchomieniu dysku twardego właściciela wybrał go, aby wymienić go kompaktową kartą Flash, ponieważ dostępne były adaptery IDE. Wystąpił problem: urządzenie ATA Chauffeur bada urządzenie, a następnie natychmiast wyłączanie, ponieważ bit “Identyfikacja” nie był wartością oczekiwaną. Urządzenie Chauffeur został napisany przed znacznieszymi zmianami w specyfikacji ATA. Greg naprawił problem, konstruując kartę córki, która podłącza się do 40-pinowych nagłówkach 40-pinowych, a następnie odwraca identyfikator, gdy urządzenie jest początkowo sondowane.

[dzięki Iamdigitalman]

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.