Slajdy czyszczące z osoczem

[ben krasnow] złączył metodę czyszczenia boków za pomocą plazmy. Jego konfiguracja wykorzystuje mechaniczną pompę próżniową do ewakuacji jaru dzwonkowego. Ten dzwonkowy słoik jest owinięty cewką miedzianą, która jest podłączona do nadajnika RF. Przesyłając RF do cewki, plazma jest tworzona wewnątrz jaru dzwonkowego.

Czyszczenie plazmowe jest szeroko stosowane w branży półprzewodnikowej. W zależności od użytego gazu może mieć różne efekty czyszczenia. Na przykład, bogate środowisko tlenowe jest bardzo skuteczne przy rozbijaniu obligacji organicznych i usuwania węglowodorów. Jest używany po ręcznym czyszczeniu, aby zagwarantować, że wszystkie zanieczyszczenia w rozpuszczalnikach stosowanych do czyszczenia są w pełni usunięte. Zgodnie z [Ben], możliwe jest uzyskanie powierzchni do czyszczenia powierzchni przy użyciu tego procesu, a nawet usunąć podłoże, jeśli poziomy energii są zbyt wysokie.

Maszyny te są zazwyczaj drogie i wyspecjalizowane, ale [ben] udało się gotować na jego ławce. Po przerwie sprawdź spacer wideo przez środek czyszczący w plazmie [Ben]

Leave a Reply

Your email address will not be published.